KURUMSAL KİMLİK

ÖZ TAŞIMA-İŞ Sendikası, emeği, insanı ve toplumsal hayatı, mümkün kılan temel değer olarak görür. Emek ve hizmet odaklı mücadele anlayışı, sendikal felsefesinin temelini oluşturur.

ÖZ TAŞIMA-İŞ; insanı ve emeği önceleyerek, misyonunu ‘erdem ve güven’e dayalı bir sendikal anlayış inşa etme olarak belirlemiş, yerli ve milli temeller üzerinde “Erdemli bir sendikal inşa” için çabalarını ve gelişimini sürdürmektedir.
Taşımacılık İşkolunun en büyük işçi sendikalarından biri konumunda olan ÖZ TAŞIMA-İŞ, sayısal olarak büyümenin verdiği güç ve güvenle, sendikal mücadelede daha fazla sorumluluk üstlenmeye devam etmektedir.

“Değerlerle Sendikacılık” çizgisinden sapmadan, var olan değerlerimize sahip çıkarak, sürdürdüğü mücadele içerisinde yeni değerler üreterek gelişimini sürdürecek ve gücünü tahkim edecektir.
ÖZ TAŞIMA-İŞ, ülkemiz demokrasisinin daha güçlü hale gelmesi, insan hakları ve özgürlüklerin genişletilmesi, çalışma hayatının uluslararası normlarla bütünleşmesi, yerel yönetimlerin yetki, istihdam ve gelir yönünden güçlendirilmesi, yoksulluğun ortadan kaldırılması, adil gelir dağılımı, işsizliğin azaltılması ve kayıt dışı istihdamın kayıt altına alınması amacıyla sosyal diyaloga dayalı, etkin ve sürdürülebilir politikalar oluşturulması, ülke gerçekleriyle örtüşen sosyal ve ekonomik politikalar uygulanması taleplerini yineleyerek ortaya koymaktadır.

ÖZ TAŞIMA-İŞ SENDİKASI, 7.04.2019 tarihinde yapılan 3. Olağan Genel Kurulunda Genel Sendikal Anlayış, Türkiye Politikaları, Sosyal Politikalar ve Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi başlıkları altında kararlar alarak, yaklaşım ve politikalarını güncellemiş, 2019-2023 yol haritasını ortaya koymuştur.