Genel Başkanımız Sn. Av. Mehmet Ali Kayabaşı Emeğin Hukuku Kurultayı'nda Konuştu

Sendikamızın Genel Başkanı ve HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Ali Kayabaşı, 17 Mayıs 2024 tarihinde, Türkiye Barolar Birliği Emek Komisyonu tarafından düzenlenen Emeğin Hukuku Kurultayı’na katıldı.

Programa, Genel Başkanımız ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız Av. Mehmet Ali Kayabaşı, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Abdullah Koçoğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Gürkan Altun, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri, sivil toplum kuruluşları, hukukçular, akademisyenler, uzmanlar ve basın mensupları katıldı.

İnsan Onuruna Yakışır Bir Ücret İstiyoruz

Av. Mehmet Ali Kayabaşı, “Emeğin Hukuku ile İlgili Güncel Sorunlar” konulu düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, “İşçinin en temel problemlerinin başında gelir vergisiyle alakalı adaletsizlik geliyor. Burada çok alandan çok, az alandan az alınan bir vergi sistemi ayrıca gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bir servet vergisi ya da kurumlar vergisiyle alakalı devletin çalışma yapması gerektiğini düşünüyoruz. HAK-İŞ olarak gelir vergisi oranının yüzde 10’a sabitlenmesini, gelir vergisi matrahlarının belirleme kriterlerinin asgari ücret ya da enflasyona bağlanması gerektiğini burada bir kez daha ifade ediyorum. 4857 sayılı iş mevzuatının yine iş gücü piyasasının değişen şartlarına göre bütünsel bir yaklaşımla ele alınarak değiştirilmesi gerektiğini, buradaki iş güvencesiyle alakalı hükümlerin de yenilenmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Bizler emek arzında bulunmuş olan işçileriz. Bizler insan onuruna yakışır bir ücret istiyoruz. Kıdem tazminatına ulaşımla ilgili  çok önemli yasal düzenlemelere ihtiyaç duyuyoruz. Kıdem tazminatı tavanının kalkması gerektiğini HAK-İŞ  Konfederasyonu olarak katıldığımız bütün toplantılarda yüksek sesle ifade ediyoruz” diye konuştu.

“Mevsimlik ve Kampanya İşçilerin Ne Kadar Süre Çalışacağının Önceden Belirlenmesi Gerekmektedir”

Gündemin önemli konu başlıklarına da değinen Kayabaşı, 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarına geçen işçilerin sorunlarına dikkat çekti. Kapsam dışında kalan işçilerle ilgili kadro talebimizi yineleyen Kayabaşı, “Mevsimlik ve kampanya işçilerin ne kadar süre çalıştırılacağı ve çalışacağının belirlenmesi oldukça önemlidir” dedi.

Kurultayın 1. Oturumunda Konfederasyonumuzu temsilen  Dr. Cavit Demiral tarafından, "Refahın Adil Paylaşımının Bir Aracı Olarak Ücret" konulu sunum gerçekleştirdi. Demiral,  adil ücret, sendikal kazanımlar ve ikramiyelerin adil paylaşımı, işyeri demokrasisi gibi konularda değerlendirmelerde bulundu.