Sendikamızın 12. Kuruluş Yıldönümünde;

HEP BİRLİKTE NİCE YILLARA, NİCE YOLLARA VE YOLCULUKLARA…

Değerli Dava ve Yol arkadaşlarım,

Bugün Sendikal yürüyüşümüzde 12. büyük adımı atışın yıldönümündeyiz.

21 Kasım 2012 tarihinde Ankara’da misyon sahibi 9 Emekçi tarafından kurulan Sendikamız ÖZ TAŞIMA İŞ; bugün “Taşımacılık İş Kolu’nda 15 bini aşan üyesiyle ülkemizin her bölgesinde örgütlü ve yetkili sendika konumuna gelmiştir.

12 yıl önce, küçük bir ilk adımla başlayan uzun yürüyüşümüz, bugün binlerce üyesiyle büyük bir aile haline gelmiştir. Sürekli büyüme hedefi ve potansiyeline sahip Sendikamız; emek ve alın teri mücadelesinde her an dinamik olarak, bir vücudun organları gibi sağlıklı bir bünye oluşturmuştur.

Sendikal hareketi; “Ömür aziz değil, emek azizdir” tarihî ölçümüzle, ilkeli, sorumlu, kararlı, onurlu ve erdemli bir duruşla, geleceğe doğru taşıma çabasındayız.

ÖZ TAŞIMA İŞ Sendikamız; 12 yıllık tarihinde işçi-işveren-sendika diyaloğunu, adil bir çizgide sürdürmeyi ve geliştirmeyi ilke edinmiştir. Sosyal sorumluluk bilinciyle, işyerlerimizde, toplu iş sözleşmelerimizde ve tüm sendikal faaliyetlerimizde sosyal ortak duyarlılığıyla hareket ettik ve etmeye devam ediyoruz.

Taşıdığımız yükün, yürüdüğümüz yolun, gittiğimiz yönün farkındayız.

Sendikamız ÖZ TAŞIMA İŞ; HAK-İŞ üst kimliğiyle;

  • Değerlerimizin yön verdiği, hedefinden sapmayan doğru bir mücadele çizgimiz,
  • İlkelerimizden kaynaklanan gerektiği yerde gerekeni yapma tavrımız,
  • Güven temeline dayalı, emaneti koruma bilinciyle, mensuplarını temsil etme sorumluluğumuzu varoluşumuzun olmazsa olmaz şartı biliyoruz.

(Genel Başkanımız Av. Mehmet Ali KAYABAŞI)

Değerli Yol Arkadaşlarım,

ÖZ TAŞIMA İŞ; sendikal yaşamda; sadece “mevcut” olmak veya mevcudu korumak için değil, “varlığını haklı, anlamlı ve sürekli” kılmak için mücadele etmektedir.

Tarihin ve coğrafyamızın bize yüklediği sendikal sorumluluklarımızın farkında ve idrakindeyiz. Sendikal tarihin, emek tarihinin yeni yüzyılda üzerimize yüklediği misyonun da farkındayız. Onun için değerleriyle varolmayı, derinliğiyle muhteva oluşturmayı, yerliliğiyle dünyaya açılmayı misyonumuzun gereği biliyoruz.

Ülkemizin bölgesel bir güç olarak Uluslararası arenada inisiyatif almaya başlamasıyla birlikte, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği Türkiye Yüzyılı hedefinin öznesini emekçilerin oluşturacağına inanıyoruz. Bu hedefe paralel olarak, Sendikal Yüzyılın da onların nasırlı ellerinde ve omuzlarında gerçekleşeceğine inanıyoruz. 

“Türkiye yüzyılı”nın bizim alınterimize ve emeğimize ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç; bizim için yerine getirilmesi gereken tarihî bir misyonun ve taşımamız gereken sorumluluğumuzun gereğidir.

İnanıyoruz ki; HAK-İŞ / ÖZ TAŞIMA İŞ; henüz 12 yaşında genç fakat ilkeleri ve duruşuyla gelecek vadeden, tüm emekçilerin umudu olmaya çaba gösteren bir misyona taliptir. Üzerinde bulunduğumuz coğrafyamızla birlikte tüm dünyada da öncü bir sendikal rol oynayabilecek bilgi, birikim ve donanımla yolunda ilerlemektedir. Bu anlamda tarihsel birikim ve deneyimle birlikte, güncel varoluşumuzun bilincinde olarak hareket etmek durumundayız.

Kuruluşumuzdan bugüne “ne olduğumuz”u “ne yaptığımız”la ortaya koyduk.

İçi doldurulmamış sloganların, arkası boş şablonların, sadece vaatlerden ibaret söylemlerin peşine düşmedik.

“Örgütlü mücadele”yi esas alarak; Üyelerimizin insan onuruna yaraşır ekonomik ve sosyal yaşam düzeyine kavuşması için mücadele ettik, ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Çünkü; üyelerimizin emaneti, bizim varlık nedenimizdir.

İddialarımızı, erdemli bir sendikal inşa için sürdürdük ve sürdürüyoruz.

HAK-İŞ üst kimliği altında, “değerleriyle kimlik oluşturmuş” bir sendika vizyonuyla, üyelerimizi bu büyük ailenin mensupları olarak daha ileri ufuklara taşımak için çaba gösteriyoruz.

Çalışma hayatının ve işkolumuzun sorunlarını biliyoruz. Varlık nedenimiz olan üyelerimizin her türlü sorununu çözmek için çaba gösteriyoruz.   

Tüm teşkilatımızla birlikte, yürüyecek yolumuz, sorumluluklarımız ve yapacak işimiz olduğunu düşünüyoruz.

Tek cümleyle; nerede insanımıza, değerlerimize, emek ve emekçilerimize müdahale ve hak ihlali varsa biz orada olduk ve olmaya da devam edeceğiz.

Kıymetli dava ve mücadele arkadaşlarım,

12. yılımızın eşiğinde; üyelerimizi temsil etme yolunda, gerçeklerin ve gerçekleşebileceklerin sahibi ve takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Bugün binlerden müteşekkil “büyük aile”ye ulaşmamız, onların “ilk adım”larıyla başlamıştır. Türk sendikal hayatında bulunuşumuzu onların fedakârca gayretlerine, temiz alınterlerine borçluyuz.

Bugünümüzün ve geleceğimizin şekillenmesinde emeği geçen, alınteri bulunan başta Sendikamızın tüm mensuplarına, Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Bağlı Sendikalarına teşekkür ediyor, bu büyük yürüyüşte ahirete göçenlere rahmet diliyorum. 

Biliyoruz ki; insanlar gibi kurumlar da “geçmişten konuştuğu kadar yaşlı, gelecekten konuştuğu kadar genç”tir.

Onun için diyoruz ki;  Verdiğimiz mücadele ve gösterdiğimiz fedakârlıklarla dünde vardık, bugün varız, gelecekte de var olacağız inşaallah.

Bu bilinçle; 12. yılımızın ülkemize, çalışma hayatımıza, konfederasyonumuza, sendikamıza ve tüm mensuplarımıza hayırlı olmasını diliyor;

Selam, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.

Emeğimiz bereketli, yolumuz aydınlık, bahtımız açık olsun.

Mehmet Ali KAYABAŞI

ÖZ TAŞIMA İŞ Sendikası Genel Başkanı

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı

(Sendikamızın Kurluş Belgesi)