ÖZ TAŞIMA İŞ SENDİKASI

4. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Sendikamızın 4. Olağan Genel Kurulu 5 Şubat 2023 tarihinde saat 09.30’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere “Meyra Palace - İşçi Blokları, Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Cd. No:55 06520 Çankaya/Ankara” adresinde toplanacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. Toplantı 11 Şubat 2023 tarihinde yine aynı yerde saat 09.30’da aynı gündemle yapılacaktır.

6356 Sayılı Sendikalar Kanunu ve Ana Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince ilgililere ve delegelere ilanen duyurulur.

 

ÖZ TAŞIMA İŞ SENDİKASI

(ÖZ HAVA, KARA VE DEMİRYOLU TAŞIMA İŞ SENDİKASI)

GENEL YÖNETİM KURULU

 

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Yoklama ve Açılış

2. Divan Teşekkülü

3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması

4. Genel Başkanın Konuşması

5. Komisyonların Seçimi

                a) Tüzük Tadil Komisyonu

                b) Hesap Tetkik ve Tahmini Bütçe Komisyonu

                c) Kararlar Komisyonu

6. Misafirlerin Takdimi ve Konuşması

7. Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetim Kurulu, Genel Disiplin Kurulu ve HAK-İŞ Konfederasyonu Üst Kurul Delegeliği adaylık müracaatları

8. Faaliyet ve Hesap Raporu, Denetleme Kurulu Raporu, Yeminli Mali Müşavir Raporlarının Müzakeresi ve İbrası

9. Komisyon raporlarının okunması ve müzakeresi

                a) Tüzük Tadil Komisyonu Raporunun Müzakeresi

                b) Hesap Tetkik ve Tahmini Bütçe Komisyonu Raporunun Müzakeresi

                c) Kararlar Komisyonu Raporunun Müzakeresi

10. Yönetim Kuruluna verilecek Yetkilerin Görüşülmesi

11. Seçimler

                a) Genel Yönetim Kurulu

                b) Genel Denetim Kurulu

                c) Genel Disiplin Kurulu

                d) Üst Kurul (HAK-İŞ) Delegeleri

12. Dilek ve Temenniler

13. Kapanış