ÖZ TAŞIMA İŞ SENDİKASI İLE BUGSAŞ A.Ş. ARASINDA İMZALANAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE İSTİNADEN KAZANILAN SENDİKAL HAKLARIN ÖZET GÖRÜNÜMÜ

SÖZLEŞME SÜRESİ : 01.01.2019 – 31.12.2021

1. Ücret zammı olarak her yıl Ocak ayı itibariyle asgari ücret artış oranı uygulanmaktadır.

2. Yemek yardımı olarak aylık net 338 TL ödeme yapılmaktadır.

3. Aile yardımı olarak evli olan işçilerimize net 357 TL, bekar olan işçilerimize ise net 255 TL aylık ödeme yapılmaktadır.

4. Görevleri esnasında kaza yapan taraf sendika üyesi işçinin kazanın meydana gelmesindeki kusur oranı 1/8 veya 2/8, (kusuru %25 altında veya tali kusurlu) olması durumunda zararın tamamı işveren tarafından karşılanmaktadır.

5. Sendika üyesi işçilerin aynı işverene ait araçlarla meydana gelecek hasarlı kazalarda Araç Sigortasının hasar bedelini karşılamaması durumunda söz konusu zarar işverence karşılanmaktadır.

6. Sürücü personelin kendine rücu edilen hasar bedelinin 6.000 TL tutarını aşması durumunda, 6000 TL’nin üzerinde olan kısmının % 80’i işverence karşılanmaktadır.

7. Doğum yardımı olarak 365 TL ödeme yapılmakta ve 5 gün Ücretli doğum izni verilmektedir.

8. Evlenme yardımı olarak 425 TL ödeme yapılmakta ve 5 gün Ücretli evlenme izni verilmektedir.

9. Sünnet yardımı olarak 2 gün Ücretli Sünnet izni verilmektedir.

10. İşçinin ölümü halinde ölüm yardımı olarak Brüt asgari ücretin 5 katı tutarında ölüm yardımı yapılmaktadır.

11. İşçinin 1. derece yakınlarının vefatı durumunda (Anne, Baba, Eş, Kardeş, çocuk, Kayınvalide, Kayınpeder) 5 gün ücretli ölüm izni verilmektedir.

12. Bayram ve Resmi tatil günlerinde çalışma mesaisi yevmiye dahil 3 yevmiye tutarında ücret ödenmektedir.

13. Her yıl Ramazan bayramı öncesinde 13 günlük ücret, Kurban bayramı öncesi de 13 günlük ücret olmak üzere 26 günlük net ücret tutarında bayram yardımları yapılmaktadır.

14. Yıllık kıdem zammı olarak her hizmet yılı için 3,91 TL net kıdem zammı ödenmektedir.

15. İşçinin görevi esnasında meydana gelen kaza sonucu tutuklandığında veya mahkum olduğunda daha önce 56. günün sonunda iş akdi fesh oluyordu. Ancak, Toplu İş Sözleşmemizle bu tutukluluk süresini 360 güne çıkarıldı. Ayrıca, işçinin ehliyetine mahkeme tarafından el konulması durumunda, tahliyeden sonra işçinin 7 ( yedi ) gün içerisinde ehliyeti ile tekrar işe başvurması durumunda eski işine başlatılmaktadır.

16. İşçinin herhangi bir suç sebebiyle tutuklanması ve gözlem altına alınması durumunda işçinin iş akdi fesh edilemez. Gözetim altında bulunduğu sürede ücretli izinli sayılır ve ücretinde kesinti yapılmaz.

17. İşçilerin en az %60 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun rehabilitasyon ve eğitim masrafları için yılda bir defaya mahsus 365,00 TL/Net tutarında rehabilitasyon yardımı yapılmaktadır.

18. Hastalık nedeniyle rapor alan çalışanın SGK tarafından kesilen ilk 2 günü işveren tarafından ödenmektedir ve işçiden herhangi bir kesinti yapılamaz.

19. Yıllık izinler Toplu İş Sözleşmemize istinaden;

*Hizmeti 1-5 yıl olanlara 16 iş günü,

*5-10 yıl olanlara 22 iş günü,

*10 yıldan fazla olanlara ise 28 iş günü ücretli izin olarak belirlenmiş ve uygulanmaktadır.

Bu uygulama ile 1-5 ve 5-10 yıl çalışma hizmeti olanlara 2 iş günü, 10 yıl üzeri hizmeti olanlara 8 iş günü ücretli izin artırımı yapılmıştır.

20. İşçilerin en az %70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, toptan veya bölümler halinde 15 güne kadar ücretli izin verilmektedir.

21. İşçilere işverence kabul edilecek uygun mazeretlerinin olması durumunda bir yılda 12 iş gününü geçmemek kaydı ile mazeret izni verilmektedir.

22. İşçinin görev esnasında ölümlü trafik kazasına karışması durumunda 5 iş günü moral izni verilmektedir.

23. İşçinin talep etmesi ve mazeretinin uygun görülmesi halinde işverence yılda 90 (doksan) güne kadar ücretsiz izin verilmektedir.

24. İşçinin görevi esnasında Trafik suçundan mahkemece ehliyetin alınması durumunda ehliyet iade edilinceye kadar işveren uygun işte çalıştırabilmektedir.

25. Yangın, su baskını ve deprem gibi tabii afetlere maruz kalan işçilere 10 gün izin verilmektedir.

26. İşçilerin Anne, Baba, Eş ve çocuğunun bakım gerektiren ağır hastalık hallerinde ( Hastane epikriz raporuna istinaden ) Refakatçi olarak geçirdiği günler için yılda 45 günü geçmemek kaydıyla ücretli Refakatçi izni verilmektedir.

27. Görüşmelerimiz neticesinde, Asgari ücret katsayı oranını %59’dan, %72’ye çıkardık ve Toplu İş Sözleşmesine ekledik.

SOSYAL SENDİKACILIK ANLAYIŞIMIZLA SENDİKAMIZ TARAFINDAN ÜYELERİMİZE SAĞLADIĞIMIZ KAZANIMLARIMIZ

Aşağıda belirtilen maddeler, Toplu İş Sözleşmemizin haricinde, Sendikamız imkanları tarafından siz değerli üyelerimiz için verilmektedir.

1. Üyelerimizin 2 Yıllık ( Ön lisans ) ve 4 Yıllık ( Lisans ) Üniversitede örgün öğrenim gören çocuklarına Eğitim Yardımı yapmaktayız ve ilerleyen Eğitim dönemlerinde de yardımlarımıza devam edeceğiz.

2. Her üyemize Ferdi Kaza sigortası yapılmaktadır. Kaza sebebiyle vefat eden üyemizin varislerine 30.000 TL ölüm çeki yardımında bulunmaktayız.

3. Üyemizin kendisinin veya çocuğunun evlenmesi durumunda 1 adet Çeyrek Altın yardımı yapmakta ve bu özel günlerinde düğünlerine katılarak üyelerimizin yanında oluyoruz.

4. Üyemizin çocuğunun sünnet düğününün olması durumunda 1 adet Gram Altın yardımı yapmakta ve bu özel günlerinde düğünlerine katılarak üyelerimizin yanında oluyoruz.

5. Üyelerimize 325 TL tutarında market alışveriş çeki vermekteyiz ve ilerleyen tarihlerde yardımlarımıza devam edeceğiz.

6. Üyelerimizin Covid - 19 salgını sebebiyle kendi testinin pozitif çıkması durumunda evine kadar Gıda Kolisi ikramımızı yapmakta ve geçmiş olsun dileklerimizi iletmekteyiz.

7. Üyemizin çalışma esnasında meydana gelebilecek adli olaylarında Sendika avukatımız üyemizin yanında olmakta ve hukuki ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

8. Üyelerimize Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Yılbaşı, Kadınlar günü vb. özel günlerde Şeker – Lokum - Kolonya vb. hediyeler vermekteyiz.

9. Üyelerimize faydalanabilecekleri Hastane – Eğitim – Konaklama – Sigorta vb. kuruluşlarla anlaşma yapılarak indirim imkanı sağlanmıştır. ( Web sitemizden anlaşmalı kurumlar takip edilebilmektedir. )

10. Üyelerimizin kendi vefatları durumunda Cenaze günü masraflarının karşılanması amacıyla 1 Brüt Asgari Ücretin neti tutarında, eşi ve çocuklarının ölümü halinde ise net 1500 TL ölüm yardımı yapmaktayız.

11. Üyelerimizin ve 1. Derece yakınlarının Cenazelerine katılarak zor günlerinde yanlarında olmaya devam etmekteyiz.

12. SGK tarafından karşılanmayan ilaç ,protez, cihaz vb. ihtiyaçlar için, maddi durumu uygun olmayan üyelerimize hastalığını belirtilen rapor karşılığında maddi destekte bulunmaktayız.

13. Üyelik aidatımız 1 günlük yevmiyenin yüzde seksenidir. ( %80 ) İş kolundaki diğer Sendikalarda ise 1 yevmiyedir.

14. Disiplin ve Hasar Tespit kurullarında Temsilci desteği ile her daim üyelerimizin yanında oluyoruz.

İYİ VE KÖTÜ GÜNDE TÜM ÜYELERİMİZİN YANINDAYIZ VE YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ...

BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ